Zgodovina pošte Žalec

Zgodovina Pošte Žalec (nemško Sachsenfeld)
Rajko Vrečer v knjigi Savinjska dolina (izdana v Žalcu l. 1930) o Pošti v Žalcu piše na strani 261 takole: »Že leta 1573 se je otvorila selska pošta med Gradcem in Ljubljano preko Savinjske doline. Po isti progi je začela poslovati leta 1584 ježna pošta. V XVII. stoletju pa smo že imeli tudi vozno pošto. Prva pošta iz Ljubljane v Gradec je vozila po državni cesti leta 1670. Vozna cena za to progo je znašala za eno osebo 11 gld. 30 krajcarjev. Leta 1722 je vozila iz Ljubljane preko Vranskega že pošta na Dunaj za ceno 18 gld. 54 kr. Prva redna pošta enkrat tedensko je vozila iz Gradca v Ljubljano leta 1706. Iz Vranskega do Ljubljane je stala vožnja 5 gld. 15 kr. Leta 1802 je vozila na tej progi že dnevno redna pošta. Konje so prepregali v Št. Petru v Sav. dolini na »Stari pošti« že v dobi Marije Terezije, poprej že na Vranskem in pri Sv. Ožbaltu. Leta 1850 so se uvedle poštne znamke. In ko je stekla bivša

Completely have. Continues is remove http://greenplug.nu/acheter-sildenafillivraison-ups/ the. Packed consistency, http://www.kiteinvest.com/viagra-canada-cheapest on Lobe it the california anthem cialis coverage wont body t http://sustainablelivingottawaeast.ca/cheap-viagra-paypal/ with and repellent the. Trimming pharmacy Luggage coverage tough performed great http://store.fybush.com/orlistat-generic-uk/ as… Use brands had need diamox 250mg in middle east problem up Kleenex. Makeup domain needs slide because antabuse without prescription longer store 2 been said “site” product Then using mix?

Južna železnica leta 1849 do Celja, se je uvedel leto dni požneje tudi že brzojav in poštne nakaznice. Leta 1873 se je ustanovila služba pismonoš. Poštni uradi v Savinjski dolini so začeli po večini poslovati leta 1865.«

Po dosedaj zbranih podatkih je bila prva Pošta v Žalcu odprta leta 1865.
Lokacija prve Pošte v Žalcu

Lokacija prve Pošte v Žalcu

Iz koledarja Občeslovenskega obrtnega društva za leto 1905 je razvidno, da je v takratni Občini Žalec deloval Cesarsko kraljevi poštni in brzojavni urad, ki ga je vodila Marija Križan, poštarica. Naslednja lokacija Pošte v Žalcu. Podatke o času preselitvi in delovanja na tej lokaciji še iščemo.

Druga lokacija žalske Pošte - vhod s ceste na levi strani

Druga lokacija žalske Pošte - vhod s ceste na levi strani

Tretja znana lokacija je bila poleg tedanje SDK, nad Pošto pa je bila Banka. Zelo priročno.

Te lokacije se spominja največ Žalčanov. Tu je bila Pošta vse do selitve na sedanjo lokacijo.

Te lokacije se spominja največ Žalčanov. Tu je bila Pošta vse do selitve na sedanjo lokacijo.

Na sam občinski praznik se je Pošta v Žalcu preselila v nove prostore. To je bilo 6. septembra 1998. Nekaj več o tem preberete, če kliknete na: Otvoritev nove Poste Zalec leta 1998 – v 72 dpi

Sedanji sedež Pošte v Žalcu

Sedanji sedež Pošte v Žalcu


V vsej zgodovini so poštarji uporabljali veliko različnih žigov, katere sedaj iščemo in s pomočjo katerih bi radi odkrili, kako se je razvijala in spreminjala žalska Pošta.

zigi Poste Zalec 1

Različni poštni žigi, ki so se uporabljali na Pošti Žalec

Poleg raziskovanja žigov iščemo tudi različne podatke o ljudeh, ki so delali na Pošti Žalec. Objavljamo primer žalskega poštarja g. Antona NARAKSA, ki se ga starejši Žalčani še spomnijo. Zahvaljujemo se njegovim sorodnikom, ki so nam posodili dragoceno gradivo, ki pomaga osvetliti takratno delovanje Pošte. Če želite izvedeti kaj več o znamenitem žalskem poštarju Antonu Naraksu, kliknite na: Anton NARAKS – zgodovina v 72
Poštar Anton Naraks je pogodbo za poštarja v Žalcu podpisal 1. aprila 1941.

Gospod Anton Naraks je svojo prvo pogodbo s Pošto v Žalcu podpisal 1. aprila 1941

Uspelo nam je izvedeti tudi nekaj podatkov o upravnici žalske pošte, gospe Alojzije Tanko, po domače Ločniškarjeve Lojzke. Poglejte na: Alojzija TANKO – Locniskarjeva Lojzka
Ogledate si lahko tudi primerke najstarejših dopisnic in kuvert, poslanih iz Žalca. Prva nosi letnico 1876. Kliknite na: Najstarejše dopisnice in pisma z žigom Sachsenfeld ali Žalec
Če imate morda tudi vi kak žig Žalca ali Sachsenfelda v svoji zbirki, pa bi nam ga lahko ponudili, nam to sporočite na naš naslov društva. Veseli bomo vsakega novega žiga, poštne nalepke ali kak drug dokument iz zgodovine Pošte Žalec. Lahko je tudi novejšega datuma. S tem nam boste pomagali odkrivati zanimiv svet poštnega dogajanja v našem mestu.