Zgodovina

Da lahko naše društvo uspešno deluje, se moramo v zadnjem obdobju po letu 1995 zahvaliti za razumevanje, pomoč in podporo vodstvu Občine Žalec, ki nas pri našem delu vseskozi podpira. Mi pa s svojim delom dokazujemo, da smo vredni takega zaupanja.

————————————————————————————————–

IZ ZGODOVINE FILATELISTIČNEGA DRUŠTVA ŽALEC

Pred letom 1996 meni – (Cirili Haler, ki je naredila prve odločilne korake in zbrala informacije o delu FD Žalec) – ni poznano delo društva, podatke sem zbrala iz arhivskega gradiva FDŽ, ki se nahaja v omari predsednika društva (na dan 15. 7. 2004 – g. Janko Pirnat) v prostorih društva, Hmeljarska 3, Žalec.

Blagajniška knjiga prihodkov in stroškov društva je bila vodena od 12. 1. 1967  do 31. 12. 1991.

Iz njene vsebine je razvidno, da je bila na dan 12. 1. 1967 pobrana tudi članarina in vpisnina v društvo. V mesecu marcu leta 1967 je bil izdelan tudi prvi žig »Filatelistično društvo Žalec«. Prvi predsednik takrat še neregistriranega društva je bil g. dr. Matjaž Meznarič.

Iz zapisnika 10. 3. 1969 je razvidno, da društvo v letu 1968 ni delovalo (oziroma se člani niso sestajali).

Prva članarina za Republiško filatelistično zvezo je bila nakazana dne 16. 1. 1970.

Registracija društva je bila 16. 1. 1970 pod številko 111 pri Skupščini občine Žalec – št.: RD-111/70-2/6/1.

Prvi začasni predsednik (še pred registracijo društva) je bil dr. Jože Rasiewitz, ki je nadaljeval predsednikovanje tudi po registraciji FD Žalec.

Tekoči račun je bil odprt pri SDK po aprilu 1972 – podpisniki so bili: Franc Ježovnik, Dominik Vrbič in dr. Jože Rasiewitz.

V letih 1969-1972  so bili izvajani krožki mladih filatelistov v osnovnih šolah Žalec in Griže.

V šolskem letu 1970/71 je delovala v filatelističnem krožku na OŠ Nade Cilenšek v Grižah skupina 10 pionirjev.

25. 5. 1970 – udeležba na mednarodni mladinski-pionirski filatelistični razstavi v Slovenskih Konjicah »Mladi za mir in prijateljstvo med narodi«. Prejeta je bila bronasta plaketa za pionirski krožek Žalec.

6. 7. 1972 – društvena razstava ob občinskem prazniku.

Leta 1973 razstava znamk v počastitev občinskega praznika Žalec, pionirji pa so napravili samostojno razstavo ob dnevu mladosti v šolah Žalec, Griže in Petrovče.

V letu 1973 je bila izvajana »potujoča pionirska razstava« po šolah.

V letu 1975 je društvo prejelo diplomo FZS za 10. mesto med 36 takratnimi društvi v Sloveniji za delo pri razvoju slovenske filatelije.

Od 14. do 18. maja 1984 – Razstava v Savinovem salonu.

8. 3. 1985 – je na OŠ »Peter Šprajc – Jur«  v Žalcu pričel z delom pionirski filatelistični krožek, ki ga je vodil tov. Dominik Vrbič. Štel je 13 učencev.

V letu 1985 razstava v razstavnem salonu »Risto Savin« v čast dneva mladosti (4-dnevna razstava).

Leto 1986 – v počastitev Dneva mladosti v maju razstava v Savinovem salonu.

20. 6. 1987 – FZS je podelila društvu diplomo za 9. mesto za delo pri razvoju slovenske filatelije v letu 1986.

26. 11. 1987 – razstavlja g. Dominik Vrbič – razstava ob 50-letnici prihoda tovariša Tita na čelo KPJ in dnevu republike. Razstavo predstavi g. Vojko Vučar.

Okrog leta 1988 je bil g. Vojko Vučar član UO FZS Ljubljana. Sestajali so se v kavarni (zelena ali šahovska soba) hotela »Slon« v Ljubljani (obstaja tudi vabilo 27. 10.1988).

3. 8. 1992 – ob priliki 40. mednarodnega hmeljarskega kongresa v Žalcu izdan spominski poštni žig –  po izjavi g. Vojka Vučarja ga je izdalo FDŽ (?). Obstaja le slogan za ta kongres, ki pa je bil v prometu na pošti Celje. En tak odtis ima v svoji zbirki Vencelj Ferant (gl. zbirko PIVO).

Leta 1996 je bil predsednik društva Vojko Vučar, tajnik Dominik Vrbič, blagajno pa je prevzela Cirila Haler (tudi zaključni račun).

Maj 1996 – Cirila Haler je napisala okoli 200 obvestil, da v Žalcu obstaja filatelistično društvo in da se sestajajo člani 2 x mesečno. Obvestila so bila dostavljena po poštah:

Petrovče 11
Griže  25
Žalec  60
Polzela  26
Šempeter 25
Tabor  8
Gomilsko 2
Vransko 8
Braslovče 6
Prebold  26

Upravniki pošt so obvestila razdelili vsem, ki so takrat prejemali znamke. V tem času je bilo v  filatelističnem društvu Žalec včlanjenih le 18  članov.

2. 12. 1996 – Filatelistična razstava v prostorih Knjižnice Žalec ob 5. obletnici samostojnosti Slovenije. Sodelovali: Vojko Vučar, Tine Vučer, Dominik Vrbič, Toni Četina, Cirila Haler ….. Tema razstave: slovenske znamke in male pole ter numizmatika.

4. 7. 1997 – Otvoritev novih poštnih prostorov v Žalcu.

Sodelovali: Vojko Vučar, Vencelj Ferant, Tine Vučer, Dominik Vrbič, Uroš Zupanc, Toni Četina…

Izdan spominski ovitek 2/97 in spominski žig – avtor Vencelj Ferant. Razstava: vse do tedaj izdane SLO znamke, znamke cone B ter znamke OZN od leta 195l dalje.

4. 7. 1997 – FD Žalec prejelo od Mestne skupnosti Žalec priznanje ob praznovanju praznika mestne skupnosti Žalec.

6. 9. 1997 – ob 70-letnici ŠRD »BORUT« Gotovlje je društvo izdalo poštni spominski žig (po izjavi g. Vojka Vučarja), ni pa ta izdaja razvidna iz društvenih dokumentov??? Obstajajo odtisi žiga.

6. 9. 1998 – Praznovanje 130. obletnice II. slovenskega tabora v Žalcu.

Sodelovali: Vojko Vučar, Vencelj Ferant, Cirila Haler, Tine Vučer, Dominik Vrbič, Uroš Zupanc, Toni Četina,… Izdan spominski ovitek 3/98 z vložnim listom in spominski žig (avtorja: Vojko Vučar in Vencelj Ferant – žiga, kuverte in vložnega lista).

15. 12. 1998 – 50. obletnica smrti Rista Savina.

Izdan spominski ovitek 4/98 z vložnim listom in spominski žig (avtor: V. Ferant). Sodelovali: Vojko Vučar, Vencelj Ferant, Cirila Haler, Tine Vučer, Dominik Vrbič, Uroš Zupanc, Toni Četina.

6. 2. 1999 – Vojko Vučar, predsednik FD Žalec, je prejel od Občine Žalec Savinovo priznanje, podelil mu ga je župan g. Lojze Posedel v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu.

12. 2. 1999 – Na občnem zboru društva je Vinko Virt prejel priznanje in naziv častnega člana društva.

3. 7. 1999 – 200 let rudarjenja v Zabukovici.

Izdan spominski ovitek 5/99 z vložnim listom in spominskim žigom. Avtor žiga: Janko Pirnat. Avtor kuverte in vložnega lista: Vencelj Ferant. Sodelovali: Vojko Vučar, Vencelj Ferant, Janko Pirnat, Toni Četina, Uroš Zupanc.

28. 9. 1999 – 100 let Hausenbichlerjeve koče na Mrzlici.

Izdan spominski ovitek 6/99 z vložnim listom in spominskim žigom. Avtor: Vencelj Ferant, pomoč Vojko Vučar. Sodelovali: Vojko Vučar, Vencelj Ferant, Cirila Haler, Dominik Vrbič, Tine Vučer, Uroš Zupanc, Toni Četina …

9. 11. 1999 – otvoritev razstave v knjižnici Petrovče. Razstava na ogled do 11. 11. 1999.

Sodelovala domačina Cirila Haler in Janko Pirnat. Razstavljene so bile zbirke:

– tematska zbirka o psih (C. Haler)

– SLO kulturna dediščina (C. Haler)

– Leon Štukelj (J. Pirnat)

– FDC Slovenije  (J. Pirnat)

– Pustne  maškare (C. Haler)

– Male pole SLO (J. Pirnat)

Otvoritve razstave sta se udeležila tudi Vojko Vučar in Dominik Vrbič.