Razstave

V prvih letih delovanja društva so člani občasno prirejali filatelistične razstave, ki so bile večinoma prikaz zbiranja določenega člana ali pa znamke iz arhiva društva.
S prvimi tekmovalnimi zbirkami na razstavah je pričel sodelovati član društva Zdravko Podhraški. Tema njegovih zbirk so bile ptice.
Po letu 2000 se je svoje prve razstavne zbirke lotil Vencelj Ferant, ki si je za tematiko izbral Gutenberga. Temu je sledilo PIVO, najnovejša pa je zbirka OLJKE.  Vse tri zbirke so se že uveljavile na pomembnejših mednarodnih razstavah in vse tri se še vedno dopoljnjujejo in izboljšujejo.
Vencelj Ferant je na svetovni razstavi v Washingtonu leta 2006 osvojil prvo zlato medaljo za slovensko filatelijo za eksponat PIVO (BEER).

Vencelj Ferant je na svetovni razstavi v Washingtonu leta 2006 osvojil prvo zlato medaljo za slovensko filatelijo za eksponat PIVO (BEER).

Razstavljavcem so se v društvu pridružili tudi mentorji Cirila Haler, Toni Četina in Marjan Plavčak in takratni predsednik društva Janko Pirnat ter Maja Vedenik. Izkušnje z razstavljanjem so predvsem mentorji koristno uporabili pri delu z mladimi v šolskih krožkih. Kasnejši uspehi mladih filatelistov so presegli pričakovanja, saj so res dosegli lepe rezultate. Pregled vseh razstavljavcev in njihovih dosežkov objavljamo v posebni razpredelnici.
Leta 2005 smo na razstavi v Trbovljah prejeli najvišje ocene. Zmagovalci z leve: Vencelj Ferant, Lara Plavčak, mentor Marjan Plavčak, Nejka Golič in Žiga Hriberšek

Leta 2005 smo na razstavi v Trbovljah prejeli najvišje ocene. Zmagovalci z leve: Vencelj Ferant, Lara Plavčak, mentor Marjan Plavčak, Nejka Golič in Žiga Hriberšek