Zgodovina leto 2006

25. marca 2006 – skupščina FZS – (kjer sem manjkal – službeno odsoten) Vencelj Ferant že četrtič zapored izvoljen v predsedstvo Filatelistične zveze Slovenije. Na seji podelili priznanja Zveze tudi trem žalskim filatelistom – mentorjem šolskih filatelističnih krožkov. Priznanja FZS so prejeli Cirila Haler, Toni Četina in Marjan Plavčak.

CIRILA HALER je dolgoletna članica FD Žalec. Precej let je bila tudi blagajničarka društva, vestno je skrbela tudi za beleženje podatkov o društvu, bila tvorec marsikatere ideje, ki smo jo skupaj uresničili. Aktivna je bila tudi ob izdajah priložnostnih kuvert z različnimi razstavami, pa tudi med prave tekmovalne filateliste je vstopila. Prijavila se je med mentorje in vestno skrbela, da se je mladi rod na osnovni šoli v Grižah in Petrovčah spoznaval z osnovami filatelije. Tudi na prva tekmovanja so se uvrstili in spoznali še to kategorijo filatelizma. Trenutno Cirila Haler okreva po težji operaciji, mi vsi pa ji želimo, da se čimprej vrne med svoje filateliste.

TONI ČETINA je prav tako dolgoletni član našega filatelističnega društva. Tudi on je obiskal predavanje za mentorje mladinskih krožkov na osnovnih šolah in 21. 2. 2002 soustanovil ter prevzel krožek na 1. OŠ Žalec. Naslednje leto so mladinci pod njegovim vodstvom že sodelovali na Firamli v Trbovljah, kjer so poželi prve uspehe. Kljub filateliji nenaklonjenem času uspešno nadaljuje z delom na šoli. Prav tako je dolga leta delal tudi kot član upravnega odbora FD Žalec. Vsekakor je zaslužen uspehe mladih filatelistov in priznanje bi bila skromna oddolžitev za njegovo delo v filateliji.

MARJAN PLAVČAK je mentor filatelističnega krožka v Preboldu, hkrati pa navdušuje mlade za filatelijo tudi na 2. OŠ v Celju. Je tudi dolgoletni član FD Žalec. Njegovi mladi filatelisti so dosegli že veliko odmevnih rezultatov tako na tekmovanjih doma kot tudi že v tujini (če omenimo le Laro Plavčak in Žiga Hriberška). Na Firamli 2005 so njegovi mladinci dosegli vsa najvišja mesta in postali absolutni zmagovalci. Aktiven je tudi v FD Žalec. Vsekakor so njegovi uspehi na področju mladinske filatelije vredni priznanja FZS.

WASHINGTON 2006 – svetovna razstava – 27. 5. – 3. 6. 2006

Vencelj FERANT z eksponatom »Beer« (pivo) osvojil PRVO ZLATO MEDALJO za slovensko filatelijo na tekmovanjih svetovnega formata. Na razstavi sta sodelovala 2 člana FD Žalec:

Lara Plavčak   Albrecht Dürer’s World of Art 4         LS/75

Vencelj Ferant  Beer 4         G/87

16. – 19. 6. 2006 – ALPE-ADRIA FILA 2006 Maribor

Tudi na tej razstavi smo se dostojno predstavili in dosegli vidne rezultate.

– Lara Plavčak (Duerer) – 72 točk, pozlačena medalja

– Žiga Hriberšek (Football) – 68 točk, srebrna medalja

– Vencelj Ferant (Beer) – 84 točk, zlata medalja ter posebna nagrada FZ Hrvaške.

7. – 14. 10. 2006 – MALAGA 2006 – svetovna filatelistična razstava

– Žiga Hriberšek (Nogomet – Football game) – mladinska filatelija, 65 točk, posrebrena medalja;

– Vencelj Ferant (Beer) – odprti razred, pozlačena medalja, 87 točk (zaradi rezultata iz Washingtona so to zbirko organizatorji naknadno povabili na to razstavo).

18. – 25. 10. 2006 – NOVSKA 2006 (Hrvaška) – Filatelistična razstava

– Lara Plavčak: Svetopisemske podobe v Duererjevih delih (12 listov) – 29 točk, srebrna medalja in posebna nagrada (album)

– Žiga Hriberšek: Sadje in sadne vrste (12 listov) – 22 točk, bronasta medalja

16. – 20. 11. 2006 – BELGIJA 2006 – Bruselj, Svetovno prvenstvo mladih

Sodelovala Lara Plavčak (A. Duerer): bronasta medalja, 63 točk.

7. – 9. 12. 2006AVSTRIJA, Graz – Siersberg, Alpen-Adria-Treff, Žiga Hriberšek (Football game), Diploma za častni razred, 60 listov, mladinska, tematika)

Uspehi na filatelističnih razstavah 2006 – FD Žalec, skupina Prebold:

LARA PLAVČAK, 1987:

ŠT. NASLOV ZBIRKE IME RAZSTAVE DRŽAVA, KRAJ IN DATUM PRIZNANJE IN ŠTEVILO TOČK, ŠTEVILO LISTOV, RAZSTAVNI RAZRED
1. Albrecht Dürer´s World of art WASHINGTON 2006, World philatelic exhibition USA, Washington,

27. 5. –  3. 6. 2006

Velika srebrna, 75 točk, 64L

(mladinska, tematika)

2. Albrecht Dürer´s World of art 11. razstava

Alpe-Jadran Fila 2006

Slovenija, Maribor,

15. – 18. 6. 2006

Pozlačena, 72 točk, 60L

(mladinska, tematika)

3. Umetnost, Svetopisemske podobe v Dürerjevih delih Razstava

Novska 06

Hrvatska, Novska,

24.- 28. 10. 2006

Srebrna, 29 točk,

12L

(mladinska, tematika)

4. Albrecht Dürer´s World of art Belgica 2006, World championship of younth philately Belgija, Brusel,

16. – 20. 11. 2006

Bronasta, 63 točk,

64L

(mladinska, tematika)

5. Albrecht Dürer´s World of art Alpen-Adria-Treff 2006 Avstrija, Graz, Seiersberg

7. – 9. 12. 2006

Diploma za častni razred, 60 L

(mladinska, tematika)

ŽIGA HRIBERŠEK, 1986:

ŠT. NASLOV ZBIRKE IME RAZSTAVE DRŽAVA, KRAJ IN DATUM PRIZNANJE IN ŠTEVILO TOČK, ŠTEVILO LISTOV, RAZSTAVNI RAZRED
1. Football Game Malaga 2006 Španija, Malaga,

7. – 14. 10. 2006

Posrebrena, 65 točk, 64L

(mladinska, tematika)

2. Football Game 11. razstava

Alpe-Jadran Fila 2006

Slovenija, Maribor,

15. – 18. 6. 2006

Srebrna, 68 točk,

60L

(mladinska, tematika)

3. Sadje in sadjarstvo Razstava

Novska 06

Hrvatska, Novska,

24.- 28. 10. 2006

Bronasta, 22 točk,

12L

(mladinska, tematika)

4. Football Game Alpen-Adria-Treff 2006 Avstrija, Graz, Seiersberg

7. – 9. 12. 2006

Diploma za častni razred, 60 L

(mladinska, tematika)

Filatelistični krožek OŠ Prebold:

Sodelovanje na filatelistični delavnici v Mariboru ob razstavi Alpe Jadran Fila 2006, petek 16. 6. 2006, od 10.00 do 13.30:

– posamično: Nejka Golič, 1991

– ekipa: Aljoša Podgorski 1992, Žiga Brglez 1993, Julijan Motoh 1992

(za sodelovanje je vsak dobil za nagrado majico in manjši album za znamke)

V šolskem letu 2005/06 je krožek obiskovalo 6 učencev, od tega dve učenki.

Kapla, 3. 1. 2007      Poročilo pripravil: Marjan Plavčak, prof.

<-NAZAJ