Zgodovina leto 2002

30. 1. 2002 – Otvoritev mladinskega filatelističnega krožka na I. OŠ Žalec, razstava v avli šole – mentor Toni Četina. Razstavo pripravili:

– Toni Četina: eksponat Maje Gerlih – Konji in mačke

– Uroš  Zupanc: Ribe

– Cirila Haler: Pustne maškare SLO; Psički,

– Janko Pirnat: Železnica

– Kim Sotlar: Slovenske gore, rastline in živali

– Toni Četina: Zbirka o letalih in vesolje

15. 2. 2002 – Na občnem zboru predlagana in sprejeta častna člana FD Žalec: g. Vojko Vučar in Dominik Vrbič.

Vencelj Ferant je bil predlagan za člana IO FZS (po okrožnici 1/2002 FZS). Za dobo 2 let je bil na skupščini FZS tudi izvoljen.

28. 3. 2002 – Razstava v OŠ Griže pred pričetkom filatelističnega krožka (krožek deloval od 11.4.2002 do 1.7.2002 , udeležba od 8 do 10 članov). Mentor: Cirila Haler. Razstavljali:

Cirila Haler: – tematika: Psi in Stripi,

Toni Četina: –  tematika: Avioni, baloni, lokomotive,

Klavdija Seražin: Zgodba o lovcu in naravi.

11. 5. 2002 – Ogled filatelistične razstave v Veroni (Italija). Udeleženci: Vencelj Ferant, Toni Četina, Boris Gril, Cirila Haler, Ivan Ribič, Ivan Selič, Slavko Kolar, Maja Gerlih, Janko Pirnat, Tone Breznikar, Milan Boršič…

25. 5. 2002 – Otvoritev nove pošte 3202 Ljubečna.

Izdaja spominskega ovitka št.: 13/02 in spominski poštni žig. Sodelovali: Janko Pirnat (žig), Vencelj Ferant (kuverta). Razstava v prostorih nove pošte – Toni Četina: Poštni promet (3 panoji). Otvoritve so se udeležili: Janko Pirnat, Toni Četina, Vencelj Ferant, Ivan Ribič, Cirila Haler.

14. 6. 2002 – 50-letnica delovanja Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu.

Izdaja spominskega ovitka št. 14/02 z vložnim listom in spominski žig. Avtor kuverte in žiga Vencelj Ferant, avtor vložnega lista Majda Virant oz. IHPS. Razstava v Knjižnici Žalec – razstavljala  Vencelj Ferant z zbirko Od hmelja do piva (4 panoji) in Maja Vedenik z zbirko Rože (4 panoji). Sodelovali: Janko Pirnat, Vencelj Ferant, Toni Četina, Cirila Haler, Maja Vedenik ….

24. 8. 2002 – Čipkarski festival v Idriji – ogled filatelistične razstave na gradu in srečanje s  predsednikom FD Idrija g. Nikom Jerebom, našim gostiteljem.  Udeležili: Toni Četina, Maja Gerlih, Cirila Haler, Maja Vedenik, Janko Pirnat, Srečko Meh, Boris Gril, Tanja Zupanc, Vencelj Ferant, Tone Breznikar, …

21. 9. 2002 – Pikin festival Velenje.

Na povabilo predsednika kulturnega društva Velenje g. Marjana Marinška smo pripravili filatelistično razstavo:

 

Janko Pirnat: Železnica

Toni Četina: Konji, mačke, vesolje,

Cirila Haler: Psi, stripi, osamosvojitev SLO,

Učenci OŠ  Prebold: Nogomet, šport,

Tehnična izvedba: Janko Pirnat, Toni Četina, Uroš Zupanc in Cirila Haler.

23. 9. 2002 – 820-letnica Žalca.

Izdana je bila spominska ovojnica 15/02 z vložnim listom in poštni spominski žig. Vložni list je pripravil Jože Rupnik, žig in kuverto V. Ferant. Tehnična izvedba: Janko Pirnat, Vencelj Ferant, Toni Četina, Uroš Zupanc, Cirila Haler. Dežurstvo na razstavi: Janko Pirnat, Cirila Haler, Uroš Zupanc, Toni Četina, Ivan Ribič, Niko Pirtovšek, Srečko Meh, Dominik Vrbič, Slavko Kolar.

– Razstava v avli Doma II. slov. tabora (23. 9. 2002 – 27. 9. 2002). Razstavljali:

Vencelj Ferant: Od hmelja do piva (4 panoji)

Cirila Haler: Ovitki FD Žalec (2 panoja)

Cirila Haler: Sadje, čipke (1 pano)

Vojko Vučar: Stare razglednice Žalca (2 panoja)

24. 9. 2002 – Cirila Haler je samostojno razstavljala v okviru čebelarske razstave v Domu II. slov. tabora, posvečene 820-letnici Žalca. Predstavila je tematsko enovitrinsko zbirko Čebele.

<-NAZAJ