Mladinski krožki

V okviru projekta ” Zdrava šola” so učenci filatelističnega krožka na 1. OŠ Žalec izdali novo kuverto
Nova kuverta z vložnim listom članov filatelističnega krožka na I. OŠ Žalec. AVtorica risbe: Neli Šuler
MLADINSKI FILATELISTIČNI KROŽKI
Že kmalu po ustanovitvi FD Žalec so člani ugotovili, da je treba tudi mlade navdušiti za filatelijo. V ta namen so pričeli ustanavljati različne krožke po osnovnih šolah. Nekaj podatkov o tem nam je uspela pridobiti gospa Cirila Haler, ki je tudi bila nekaj časa mentorica na šoli Griže in Petrovče. Imamo nekaj podatkov:
V šolskem letu 1970/71 je delovala na OŠ Nade Cilenšek v Grižah skupina 10 pionirjev v filatelističnem krožku.
Kolajna mladih filatelistov iz Slovenskih Konjic iz leta 1970

Kolajna mladih filatelistov iz Slovenskih Konjic iz leta 1970

25. 5. 1970 – udeležba na mednarodni mladinski-pionirski filatelistični razstavi v Slovenskih Konjicah »Mladi za mir in prijateljstvo med narodi«, prejeta bronasta plaketa za pionirski krožek Žalec.
Z leve proti desni stojijo: Igor Jan, Renato Pirš, mentor Dominik Vrbič, Tanja Ramšak, Janja Sitar, čepi pa Tomo Diaci.

Z leve proti desni stojijo: Igor Jan, Renato Pirš, mentor Dominik Vrbič, Tanja Ramšak, Janja Sitar, čepi pa Tomo Diaci.

Leta 1973 razstava znamk v počastitev občinskega praznika Žalec, pionirji pa so napravili samostojno razstavo za dan mladosti v šoli Žalec, Griže in Petrovče. V letu 1973 je bila izvajana »potujoča pionirska razstava« po šolah. 8. 3. 1985 – je na OŠ »Peter Šprajc – Jur« v Žalcu pričel z delom pionirski filatelistični krožek, ki ga je vodil tov. Dominik Vrbič. Štel je 13 učencev. V letu 1985 razstava v salonu »Risto Savin« v čast dneva mladosti (4-dnevna razstava). Potem so filatelistični krožki po šolah delovali le še izjemoma. Po letu 2000 je zavel v društvu nov veter in pričela so se izobraževanja, ki so društvu pridobila 3 nove odlične mentorje, in sicer: – Cirila Haler, mentorica na OŠ Griže in OŠ Petrovče – Toni Četina, mentor na I. OŠ Žalec – Marjan Plavčak, mentor na OŠ Prebold.
Levo predsednik društva Janko Pirnat, desno pa mentorji Marjan Plavčak, Cirila Haler ter Toni Četina

Levo predsednik društva Janko Pirnat, desno pa mentorji Marjan Plavčak, Cirila Haler ter Toni Četina

Vsi trije mentorji so že takoj na začetku s svojimi varovanci dosegli precej vidnih uspehov na filatelističnih razstavah. Prva stopnička na tekmovalni poti mladega filatelista je bienalna filatelistična razstava, ki jo v Trbovljah odlično organizirajo tamkajšnji prizadevni filatelisti. Tam praviloma naši mladi filatelisti posegajo po najvišjih uvrstitvah. Tako je do sedaj nastalo nekaj res odličnih tekmovalnih eksponatov tekmovalcev, ki so danes uveljavljeni tudi že na različnih evropskih in svetovnih tekmovanjih.
Trbovlje - Firamla 2001 - mladinke skupaj z mentorji in predsednikom FD Žalec

Trbovlje - Firamla 2001 - mladinke skupaj z mentorji in predsednikom FD Žalec

21. februarja 2002 so na I. osnovni šoli Žalec spet ustanovili filatelistični krožek. Na svečanosti je bilo precej gostov ter tudi najmlajših filatelistov. Mentor Toni Četina, takratni presednih FD Žalec Janko Pirnat, mentorica Cirila Haler in takratni tajnik Filatelistične zveze Slovenije Bojan Bračič med množico mladih filatelistov